Bedrijfsadvies

ZYCHT Advies & Financial Coaching fungeert vanuit bedrijfseconomisch perspectief als kritische sparringpartner voor zowel startende als bestaande mkb-ondernemers.
ZYCHT adviseert u over de totale ontwikkeling van uw organisatie.
Ook kan ZYCHT een rol spelen in bijzondere bedrijfssituaties, zoals de opstartfase, een zwaar weer-fase, bedrijfsopvolging, grote investeringen of financieringen.

De Nederlandse economie verkeert in een economisch onzekere periode en veel bedrijven worden geconfronteerd met een tegenvallende exploitatie, liquiditeitskrapte of een kredietopzegging door de bank. Deze ondernemingen biedt ZYCHT een helpende hand.
In gesprek met u onderzoekt ZYCHT wat de werkelijke oorzaak is van de financiële problemen en van daaruit wordt een nieuwe strategie uitgezet. Voor in de kern levensvatbare bedrijven is ZYCHT een spin in het web tussen alle partijen die bij het bedrijf betrokken zijn. Het voortbestaan van het bedrijf staat voorop, waar mogelijk met behoud van relaties. In een situatie waarin een bedrijf niet meer levensvatbaar is, biedt ZYCHT een passend exit scenario.

Voor Zuid Nederland is ZYCHT Advies & Financial Coaching werkzaam als regicooördinator voor MKBDoorgaan.nl. MKBDoorgaan.nl is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp'ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

... Lees meer over financiering voor uw bedrijf ... Lees meer over de financiële planning in uw bedrijf ... Lees meer over administratieve dienstverlening voor u